Komunikat dyrektora szkoły 24 III 2020

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły 25.03 – 10.04. 2020r. uczniowie nadal nie przychodzą do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przystępujemy do realizacji podstawy programowej. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń będą określone przez nauczyciela przedmiotu.…Continue reading Komunikat dyrektora szkoły 24 III 2020