Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Informacja dyrektora szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach 12.03.20120 do 25.03.2020r. informuję, że: W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w dniach 12.03.2020r. i  13.03.2020r. świetlica szkolna będzie czynna od 6.50 do 15.15. Szkoła nie zapewnia żywienia dzieci w okresie zawieszenia zajęć. Firma świadcząca szkole usługę żywienia jest gotowa do świadczenia posiłków. Zainteresowanych…Continue reading Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Informacja dyrektora szkoły.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.…Continue reading Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych