Librus – instrukcja

Instrukcja rozwiązywania zadań domowych w dzienniku elektronicznym „Librus” jest do pobrania w zakładce INFORMACJE.

Informacja dyrektora szkoły dla rodziców i uczniów -27 III

Zasady obowiązujące w  związku z ograniczeniem  funkcjonowania szkoły. Drodzy Uczniowie, w tym czasie powinniście wykonywać zadania określone przez nauczycieli: przekazanych w korespondencji dziennika elektronicznego przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów edukacyjnych. W związku z tym: zobowiązuję Was  do odbierania zadań i materiałów do samodzielnej pracy umieszczonych w korespondencji dziennika elektronicznego, odbieranie materiałów i odsyłanie ich będzie równoznaczne…Continue reading Informacja dyrektora szkoły dla rodziców i uczniów -27 III

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji…Continue reading Próbny egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora szkoły 24 III 2020

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły 25.03 – 10.04. 2020r. uczniowie nadal nie przychodzą do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przystępujemy do realizacji podstawy programowej. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń będą określone przez nauczyciela przedmiotu.…Continue reading Komunikat dyrektora szkoły 24 III 2020

Rekrutacja 2020/2021

Uwaga!, Rekrutacja do klasy pierwszej na Rok Szkolny 2020/2021 odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną. Wszystkie potrzebne dokumenty do pobrania w zakładce INFORMACJE/Rekrutacja 2020/2021

Informacja dyrektora szkoły dla rodziców i uczniów.

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w dniach 12.03 – 25.03. 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dla uczniów dni wolnych od zajęć. W tym czasie uczniowie powinni wykonywać zadania określone przez nauczycieli: a).  bezpośrednio zadanych uczniom w dniu 11.03.2020 r.( środa), b).  przekazanych w korespondencji dziennika elektronicznego uczniom…Continue reading Informacja dyrektora szkoły dla rodziców i uczniów.

„Dzieci uczą rodziców”

Szanowni Państwo, przez wzgląd na zaistniałą sytuację postanowiliśmy w ramach, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” przygotować dodatkowe lekcje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Dlatego też zwracam się z olbrzymią prośbą o zapoznanie się z załącznikami oraz o zamieszczenie załączonej grafiki i tekstu na stronach internetowych Państwa gminy…Continue reading „Dzieci uczą rodziców”

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Informacja dyrektora szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach 12.03.20120 do 25.03.2020r. informuję, że: W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w dniach 12.03.2020r. i  13.03.2020r. świetlica szkolna będzie czynna od 6.50 do 15.15. Szkoła nie zapewnia żywienia dzieci w okresie zawieszenia zajęć. Firma świadcząca szkole usługę żywienia jest gotowa do świadczenia posiłków. Zainteresowanych…Continue reading Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Informacja dyrektora szkoły.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.…Continue reading Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych