Promujemy Zdrowie

8.06. 2022 r. odbył się apel pt. „Ruch to zdrowie”. W przedstawionej inscenizacji i piosenkach uczniowie klas 3 przypomnieli swoim kolegom ze szkoły o właściwym odżywianiu się, dbałości o higienę osobistą oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Dziewczynki wykonały układ taneczny z pomponami do znanego utworu „Holidays”, natomiast chłopcy tańcem Minionków „Papaya banana song” porwali panią dyrektor, nauczycieli oraz rówieśników do wspólnego tańca.

Wychowawcy klas 3

OMNIBUSEK 2022

31 maja odbył się XVII Konkurs Wiedzy Zintegrowanej, wzięli w nim udział wyłącznie uczniowie klas 3. Celem konkursu było sprawdzenie własnej wiedzy z różnych dziedzin. Największą liczbę punktów otrzymał MICHAŁ DUJIN – uczeń klasy 3b, który zdobył tytuł „OMNIBUSKA” 2022 r. Laureat oraz uczestnicy konkursu na najbliższym apelu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku oraz organizatora.

G.G.

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

8 marca  odbył się Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”,  popularyzujący nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. Składał się z jednego etapu, który  odbył się w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczniowie przygotowujący się do każdej edycji konkursu, mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe zawierały treści dotyczące eksperymentów oraz  treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników. W tegorocznej edycji „Świetlika” wzięło udział  27 uczniów.

Wyróżnienie, a tym samym najlepszy wynik w szkole otrzymał uczeń klasy I b Szymon Śleziak.

Koordynator konkursu Jolanta Kupczak