List kuratora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą…Continue reading List kuratora

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r. przywitał uczniów naszej szkoły w nietypowy sposób. Nie było wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez całą społeczność szkolną. Uczniowie klas II- VIII mieli spotkania w klasach ze swoimi wychowawcami, a pierwszoklasistów przywitaliśmy…Continue reading Rozpoczęcie roku szkolnego

Maseczki

Szanowni Państwo, W trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników i naszych rodzin zwracam się z prośbą o zaopatrzenie dzieci od klasy piątej w maseczki ochronne. Dzięki niej w częściach wspólnych szkoły (korytarz, toalety, biblioteka, itp.)…Continue reading Maseczki

Punkt konsultacyjny i pomoc pedagoga

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień w Gminie Złoty Stok, podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, działa telefonicznie: kontakt Pomoc pedagoga szkolnego: kontakt