List kuratora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą…Continue reading List kuratora

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r. przywitał uczniów naszej szkoły w nietypowy sposób. Nie było wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez całą społeczność szkolną. Uczniowie klas II- VIII mieli spotkania w klasach ze swoimi wychowawcami, a pierwszoklasistów przywitaliśmy…Continue reading Rozpoczęcie roku szkolnego

Świetlica szkolna

Świetlica przeznaczona jest dla tylko dla dzieci, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki. Rodziców, którzy zainteresowani są korzystaniem z opieki świetlicowej, proszę pobrać kartę, przesłać na adres szszlotystok@wp.pl  lub dostarczyć do sekretariatu…Continue reading Świetlica szkolna

Maseczki

Szanowni Państwo, W trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników i naszych rodzin zwracam się z prośbą o zaopatrzenie dzieci od klasy piątej w maseczki ochronne. Dzięki niej w częściach wspólnych szkoły (korytarz, toalety, biblioteka, itp.)…Continue reading Maseczki

Zakończenie roku szkolnego

Wszystkie informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego dostępne są w dzienniku elektronicznym. szkoły