GOTUJEMY Z MATEMATYKĄ – KUCHARKA

20 i 30 listopada 2023r.  przeprowadzono zajęcia  GOTUJEMY Z MATEMATYKĄ – KUCHARKA w ramach realizacji projektu „Matematyka w naszej przyszłości”, Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. Uczniowie w grupach obliczali wartości kaloryczne poszczególnych składników, Zamieniali jednostki, aby obliczyć koszt poszczególnych składników wykorzystywanych do sałatki, a także koszt sałatki przypadający na jedną osobę.

Przygotowanie sałatki z owoców było fascynującym i kreatywnym doświadczeniem dla uczniów. Musieli się zmierzyć z obieraniem owoców, krojeniem owoców  na małe kawałki i dobieraniem owoców do swoich upodobań.

Przygotowanie sałatki owocowej nie tylko angażowało uczniów w proces kulinarny, ale także uczyło, że wiedzę matematyczną wykorzystujemy również w kuchni. Dodatkowo uczniowie poszerzyli umiejętności pracy zespołowej.

                                                                                                            GP EP

 

Erasmus Plus

Podczas wizyty w naszym kraju grupa ze Słowacji zwiedziła między innymi Średniowieczny Park Techniki oraz Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Park to jedyna w Europie tak wiernie oddana replika średniowiecznej osady górniczej, w której oprócz budynków można obejrzeć średniowieczne urządzenia zbudowane w skali 1:1. Urządzenia zostały wykonane na podstawie rycin Georgiusa Agricoli.

W fascynującą podróż do wnętrza kopalni zabrała nas Pani Marta Szumska.  W trakcie zwiedzania przekazała nam wiele cennych informacji na temat technik wydobywczych stosowanych w przeszłości oraz życia górników. Byliśmy pod wrażeniem trudu i determinacji górników, którzy wydobywali cenny materiał spod ziemi.

 Dziękujemy Pani Marcie za zorganizowanie tak ekscytującego dnia, a Rodzicom zaangażowanych uczniów za pyszny poczęstunek w restauracji „ Kruszarnia”, który był zwieńczenie naszej wycieczki.

 Szkoda, że ten wspaniały czas tak szybko minął

Z Ruszkowska, A Chołoniewska

Matematyka w naszej przyszłości

Kolejne zajęcia  w ramach realizacji projektu „Matematyka w naszej przyszłości”, to spotkanie z kierowcą. Uczniowie zostali zaproszeni na bazę transportową do pana Macieja Morelowskiego, gdzie mieli możliwość usiąść za kierownicą dużego, 16 metrowego samochodu ciężarowego.  Pan Maciej opowiadał jak ważna i wszechobecna jest matematyka  w zawodzie kierowcy, który musi zaplanować trasę, obliczyć odległość, czas jazdy, ograniczenia prędkości i opłaty drogowe. Ważnym urządzeniem w jego pracy jest tachograf, który służy do rejestracji różnych parametrów związanych z podróżą. Po spotkaniu uczniowie rozwiązywali zadania związane z obliczaniem prędkości, czasu przejazdu i drogi. Dzięki spotkaniu młodzież miała okazję przekonać się jak wymagającym i odpowiedzialnym zawodem jest bycie kierowcą.

GP EP

FERS

MAMY TO!

Wniosek o tytule „Działamy międzynarodowo” ostał zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Organizacje partnerskie, z którymi będziemy współpracować, to instytucje szkoleniowe realizujące kursy metodyczne dla nauczycieli (Erasmus Learning Academy) z Hiszpanii i Włoch, szkoła językowa EduGate organizująca kursy języka angielskiego dla nauczycieli na Cyprze oraz szkoła podstawowa z Portugalii (tu będą się odbywać praktyki nauczycielskie i mobilność uczniowska).

Działania projektowe mogą maksymalnie trwać 18 miesięcy. Wnioskowaliśmy o 18 wyjazdów na szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz jeden wyjazd dla dziesięcioosobowej grupy uczniów wraz z opiekunami. Wyjazdy, w zależności od rodzaju, będą trwać od kilku do kilkunastu dni. Całkowity budżet przyznany na realizację projektu wynosi 65 652 euro, co stanowi równowartość 310 369 zł.

Promethean

24 listopada nasza szkoła uzyskała certyfikację marki Promethean i tym samym staliśmy się drugą szkołą partnerską Promethean w Polsce! Było to możliwe dzięki wyposażeniu placówki w monitory interaktywne tej marki- w tej chwili mamy ich szesnaście! Środki na zakup tych monitorów pochodziły z różnych źródeł: programów unijnych i rządowych wspierających rozwój edukacji oraz środków własnych Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.
Certyfikat Promethean daje nam szansę dalszego rozwoju technologiczno- edukacyjnego, możliwość uczestnictwa jednego nauczyciela w szkoleniach i spotkaniach ambasadorów Promethean oraz bezpłatnego testowania nowych rozwiązań Promethean wprowadzanych do oferty.