Komunikat dyrektora szkoły 24 III 2020

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły 25.03 – 10.04. 2020r. uczniowie nadal nie przychodzą do szkoły. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przystępujemy do realizacji podstawy programowej. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń będą określone przez nauczyciela przedmiotu. Od 30.03. 2020r. w klasach IV – VIII część zajęć będzie prowadzonych w formie online wg planu który zostanie przesłany do piątku. Więcej informacji o sposobach oceniania, kontaktach z uczniami i rodzicami na bieżąco będą przekazywali wychowawcy i nauczyciele przedmiotu.

Agata Pawłowska-Król
dyrektor szkoły