Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

przewodniczący   –  Karolina Mielniczak

z-ca przewodniczącego  – Anna Śleziak

skarbnik  –  Agnieszka Tandereszczak

sekretarz  –  Kamila Radlak

członek  –  Edyta Malinowska, Magdalena Śmietanka, Roksana Morelowska

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny

przewodniczący – Marta Urbaś-Majka

zastępca przewodniczącego – Agnieszka Rzepecka

członek – Ewelina Karska, Magdalena Pytlarska, Anna

Członkowie

I a Edyta Malinowska
II a Magdalena Pytlarska
II b Anna Śleziak
III a Roksana Morelowska
III b Anna Czyżycka
IV a Natalia Kieniuk
IV b Izabela Jamróz
Va Marta Urbaś-Majka
VI a Karolina Mielniczak
VII a Kamila Stępień
VIII a Agnieszka Rzepecka
VIII b Magdalena Śmietanka