Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

przewodniczący–Rafał Becela

z-ca przewodniczącego–Karolina Mielniczak

skarbnik–Agnieszka Tandereszczak

sekretarz–Anna Sleziak

członek – Wioletta Latocha, Magdalena Śmietanka, Rafał Maniak

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny

przewodniczący – Agnieszka Rzepecka

zastępca przewodniczącego – Marta Urbaś-Majka

członek – Monika Maćkowiak

 

I a Monika Maćkowiak
I b Anna Śleziak
II a Marta Wąsowicz
II b Joanna Pelwecka
III a Natalia Kieniuk
III b Elżbieta Szęszoł
IV a Marta Urbaś-Majka
IV b Wioletta Latocha
Va Karolina Mielniczak
VI a Kamila Radlak-Stępień
VII a Agnieszka Rzepecka
VII b Magdalena Śmietanka
VIII a Rafał Maniak
VIII b Agnieszka Mazurkiewicz
VIII c Rafał Becela