Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

na rok szkolny 2017/2018

przewodniczący–Anna Morelowska

z-ca przewodniczącego–Magdalena Śmietanka

skarbnik–Agnieszka Tandereszczak

sekretarz–Agnieszka Znamirowska

członek–Joanna Kozakiewicz, Karolina Mielniczak, Rafał Maniak

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018

przewodniczący –Joanna Karkulowska

członek–Agnieszka RzepeckaArleta Markowska