Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

przewodniczący   –  Karolina Mielniczak

z-ca przewodniczącego  – Anna Śleziak

skarbnik  –  Ewa Badecka

sekretarz  –  Magdalena Pytlarska

członek  –  Edyta Malinowska

Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny

przewodniczący – Marta Urbaś-Majka

zastępca przewodniczącego – Ewelina Karska

członek – Karolina Wierzbowska

Członkowie

Iwona Gozdera
Roksana Morelowska
Natalia Kieniuk
Kamila Radlak-Stępień