Świetlica szkolna

Świetlica przeznaczona jest dla tylko dla dzieci, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki. Rodziców, którzy zainteresowani są korzystaniem z opieki świetlicowej, proszę pobrać kartę, przesłać na adres szszlotystok@wp.pl  lub dostarczyć do sekretariatu…Continue reading Świetlica szkolna

Zakończenie roku szkolnego

Wszystkie informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego dostępne są w dzienniku elektronicznym. szkoły