„Dzieci uczą rodziców”

Szanowni Państwo, przez wzgląd na zaistniałą sytuację postanowiliśmy w ramach, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” przygotować dodatkowe lekcje do domowej nauki dla dzieci i rodziców. Dlatego też zwracam się z olbrzymią prośbą o zapoznanie się z załącznikami oraz o zamieszczenie załączonej grafiki i tekstu na stronach internetowych Państwa gminy…Continue reading „Dzieci uczą rodziców”

Zadanie domowe z wychowania fizycznego

W związku zawieszeniem zajęć edukacyjnych i brakiem możliwości uczestniczenia w  różnorodnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych prosimy uczniów, żeby zadbali o swoją sprawność fizyczną. Zalecamy codzienne ćwiczenia przygotowujące do diagnozy Indeksu Sprawności Fizycznej. Tutaj: instrukcja jak wykonać poprawnie poszczególne próby tak, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Trening czyni mistrzem. Powodzenia!. Nauczyciele wychowania fizycznego: Wojciech Kupczak, Wojciech…Continue reading Zadanie domowe z wychowania fizycznego