Informacje

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Terminarz organizacji Roku Szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wyprawka szkolna dla uczniów klasy I

Wewnętrzna procedura dla dla szkolnej biblioteki udostępniającej zbiory w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.

Oświadczenie rodziców – Załącznik do zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ DOMOWYCH W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM LIBRUS