Wycieczka do Narodowego Forum Muzyki i do Hydropolis we Wrocławiu.

Realizacja projektu „Edukacja przyszłości w Złotym Stoku” daje uczniom naszej szkoły możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczo – edukacyjnych. Z takiej możliwości skorzystali uczniowie z klasy I, II b, III a i 13 kwietnia odwiedzili Wrocław. Pierwszym punktem wycieczki był udział w koncercie „Moja ojczyzna” w Narodowym Forum Muzyki. Podczas koncertu uczniowie usłyszeli muzykę polskich i czeskich kompozytorów. Były to utwory inspirowane folklorem takich twórców jak S. Moniuszko, B.Smetana, A. Dvorak i W. Lutosławski. Kompozycja „Moja ojczyzna” składała się z sześciu poematów symfonicznych. Najsłynniejszy z nich, który mieli okazję usłyszeć uczniowie, to „Wełtawa”. Barwna muzyka, obrazująca czeską krainę, zabrała słuchaczy w niezwykłą edukacyjną podróż. Oczami wyobraźni orkiestra przeniosła wszystkich na roztańczone i rozśpiewane wesele. Uczniowie podczas koncertu poznali charakter i rytm mazura, polskiego tańca narodowego, tańce góralskie Stanisława Moniuszki i tańce czeskie. Różnorodność brzemienia orkiestry symfonicznej pozwoliła słuchaczom kreować w myślach różne obrazy. Natomiast malarskie interpretacje utworów tworzone „na żywo” pozwoliły zrozumieć muzyczne przesłanie. Drugim punktem wyjazdu było zwiedzanie centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis”. To unikatowe centrum wiedzy łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Ekspozycja podzielona jest na 7 stref tematycznych, w których udział bierze woda. Wystawa ukazuje wodę, z którą każdy z nas ma kontakt na co dzień, ale nie każdy docenia jej istotę i rolę w otaczającym świecie. W tym dniu uczniowie mieli także okazję pospacerować po pięknym wrocławskim Rynku.

G.G, J.K, K.P

Zajęcia uzupełniające na basenie

W ramach realizacji projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku numer RPDS.10.02.01-02-0132/21,  30 uczniów naszej szkoły w dniach od 29.09 – 17.11.2022 r. korzystało z zajęć na basenie Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich. Zajęcia  prowadzone były przez instruktorów raz w tygodniu przez 1,5 godziny w trzech grupach.  Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali ćwiczenia nie tylko mające na celu nabycie lub doskonalenie umiejętności pływania. Ważnym elementem zajęć było doskonalenie koordynacji ruchowej, poprawa funkcji krążeniowo- oddechowych, wzmocnienie mięśni oddechowych, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, hartowanie organizmu. Dzieci świetnie się bawiły i zrobiły duże postępy w umiejętnościach pływackich.

W okresie wiosennym zaplanowana jest druga tura wyjazdów, na które już dzisiaj zapraszamy chętne dzieci.

Instruktorom i personelowi Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich bardzo dziękujemy za organizację zajęć.

Teresa Kościółek, Agata Pawłowska-Król – koordynator projektu.

Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku

Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku numer RPDS.10.02.01-02-0132/21

Celem projektu jest:

Zniwelowanie negatywnych skutków COVID -19 poprzez wzrost kompetencji kluczowych 152 uczniów (76 dziewczynek i 76 chłopców) w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych ze Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające, wyrównawcze, wspierające a także wyjazdy edukacyjne oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia w okresie od 1.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 523 620,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 445 016,00 zł.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu – w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku, ul. Chemików 8, Złoty Stok tel.: 17. tel.: 74 81 75 123,  adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.