Zajęcia uzupełniające na basenie

W ramach realizacji projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku numer RPDS.10.02.01-02-0132/21,  30 uczniów naszej szkoły w dniach od 29.09 – 17.11.2022 r. korzystało z zajęć na basenie Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich. Zajęcia  prowadzone były przez instruktorów raz w tygodniu przez 1,5 godziny w trzech grupach.  Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali ćwiczenia nie tylko mające na celu nabycie lub doskonalenie umiejętności pływania. Ważnym elementem zajęć było doskonalenie koordynacji ruchowej, poprawa funkcji krążeniowo- oddechowych, wzmocnienie mięśni oddechowych, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, hartowanie organizmu. Dzieci świetnie się bawiły i zrobiły duże postępy w umiejętnościach pływackich.

W okresie wiosennym zaplanowana jest druga tura wyjazdów, na które już dzisiaj zapraszamy chętne dzieci.

Instruktorom i personelowi Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich bardzo dziękujemy za organizację zajęć.

Teresa Kościółek, Agata Pawłowska-Król – koordynator projektu.

Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku

Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku numer RPDS.10.02.01-02-0132/21

Celem projektu jest:

Zniwelowanie negatywnych skutków COVID -19 poprzez wzrost kompetencji kluczowych 152 uczniów (76 dziewczynek i 76 chłopców) w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych ze Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające, wyrównawcze, wspierające a także wyjazdy edukacyjne oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia w okresie od 1.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 523 620,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu: 445 016,00 zł.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w biurze projektu – w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku, ul. Chemików 8, Złoty Stok tel.: 17. tel.: 74 81 75 123,  adres mailowy: biuro@projektyunijny.org.pl.