Projekt ” Ciekawe doświadczenia chemiczne- młodzi odkrywcy”

W ramach ciekawych lekcji chemii uczniowie klasy siódmej i ósmej przeprowadzili szereg doświadczeń chemicznych.

Podczas zajęć chemicznych uczniowie wykorzystywali, przetwarzali informacje, planowali ciekawe eksperymenty, notowali obserwacje, wyciągali wnioski oraz prezentowali wyniki swojej pracy. Rozwijali także umiejętność rozwiązywania problemowych zadań chemicznych.

Realizowany projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie angażowali się do wykonywania projektowych zadań, ciekawi ich efektów.

Zofia Ruszkowska

Egzamin ósmoklasisty 2023

Ruszyły egzaminy ósmoklasisty 2023 – odbędą się od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek). Każdy z uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ma obowiązek przystąpić do trzech egzaminów w formie pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego:
23 maja 2023 (wtorek) – język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
24 maja 2023 (środa) – matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
25 maja 2023 (czwartek) – język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 6 lipca 2023 roku.

„OMNIBUSEK” 2023

W kwietniu odbył się XVIII Szkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUSEK” dla klas III. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i odpowiedzieć na pytania. Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza podstawę programową nauczania klas I-III szkół podstawowych. Nad prawidłowością konkursu czuwało jury.

I miejsce, i tytuł OMNIBUSKA 2023 r. zdobył STANISŁAW MORELOWSKI uczeń kl. III a. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora, a laureat nagrodę główną ufundowaną przez Radę Rodziców.

Zwycięzcy i uczestnikom serdecznie gratuluję!

Organizator Gabriela Grzelak

Wiosenny Dzień Nauki w kl. I – III.

Tradycyjnie już 21 marca w klasach I – III odbył się Wiosenny Dzień Nauki zorganizowany przez wychowawców klas. Podczas tego dnia nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej włączyli uczniów w różnorodne działania podczas, których uczniowie doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, zgłębiali łamigłówki matematyczne, układali tangramy, trimino, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności polonistyczno – przyrodnicze w rozwiązywaniu zagadek wiosennych, układaniu przysłów o wiośnie, rozpoznawaniu części mowy. Uczestniczyli w projekcjach filmów, prezentacjach o tematyce wiosennej. Uczniowie brali także udział w zabawach z kodowaniem z matą, kolorowymi kubeczkami oraz w
kodowaniu do rytmu muzyki. Wśród wachlarza gier i zabaw znalazły się również eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Podczas tego dnia nie zabrakło zajęć plastyczno – technicznych. Uczniowie wykonali portrety wiosny i wiosenne ozdoby. Ten wyjątkowy dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze. Sprawił ogromną frajdę nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom. Były to zajęcia niezwykle kreatywne i pomysłowe.

Nauczyciele kl. I – III

KREATYWNA MATEMATYKA

14 marca uczniowie klasy 1 obchodzili Międzynarodowy Dzień Matematyki. Święto liczb miało charakter zabawy integrującej uczniów, której celem było rozwijanie logicznego myślenia oraz udowodnienie, że rozwiązywanie problemów matematycznych może sprawiać przyjemność i być świetną zabawą. Uczniowie rozwiązywali nietypowe zadania, quizy i zagadki matematyczne. Największą atrakcją było rozwiązywanie zadań na platformach internetowych oraz kodowanie. Przeróżne aktywności miały pokazać uczniom, że matematyka jest wszędzie wokół nas, jest przyjemna i daje radość.

GG