Egzamin ósmoklasisty 2023

Ruszyły egzaminy ósmoklasisty 2023 – odbędą się od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek). Każdy z uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej ma obowiązek przystąpić do trzech egzaminów w formie pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego:
23 maja 2023 (wtorek) – język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
24 maja 2023 (środa) – matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut
25 maja 2023 (czwartek) – język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, godz. 9:00, czas trwania 90 minut.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 6 lipca 2023 roku.

„OMNIBUSEK” 2023

W kwietniu odbył się XVIII Szkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUSEK” dla klas III. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i odpowiedzieć na pytania. Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza podstawę programową nauczania klas I-III szkół podstawowych. Nad prawidłowością konkursu czuwało jury.

I miejsce, i tytuł OMNIBUSKA 2023 r. zdobył STANISŁAW MORELOWSKI uczeń kl. III a. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora, a laureat nagrodę główną ufundowaną przez Radę Rodziców.

Zwycięzcy i uczestnikom serdecznie gratuluję!

Organizator Gabriela Grzelak

Wiosenny Dzień Nauki w kl. I – III.

Tradycyjnie już 21 marca w klasach I – III odbył się Wiosenny Dzień Nauki zorganizowany przez wychowawców klas. Podczas tego dnia nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej włączyli uczniów w różnorodne działania podczas, których uczniowie doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, zgłębiali łamigłówki matematyczne, układali tangramy, trimino, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności polonistyczno – przyrodnicze w rozwiązywaniu zagadek wiosennych, układaniu przysłów o wiośnie, rozpoznawaniu części mowy. Uczestniczyli w projekcjach filmów, prezentacjach o tematyce wiosennej. Uczniowie brali także udział w zabawach z kodowaniem z matą, kolorowymi kubeczkami oraz w
kodowaniu do rytmu muzyki. Wśród wachlarza gier i zabaw znalazły się również eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Podczas tego dnia nie zabrakło zajęć plastyczno – technicznych. Uczniowie wykonali portrety wiosny i wiosenne ozdoby. Ten wyjątkowy dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze. Sprawił ogromną frajdę nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom. Były to zajęcia niezwykle kreatywne i pomysłowe.

Nauczyciele kl. I – III

KREATYWNA MATEMATYKA

14 marca uczniowie klasy 1 obchodzili Międzynarodowy Dzień Matematyki. Święto liczb miało charakter zabawy integrującej uczniów, której celem było rozwijanie logicznego myślenia oraz udowodnienie, że rozwiązywanie problemów matematycznych może sprawiać przyjemność i być świetną zabawą. Uczniowie rozwiązywali nietypowe zadania, quizy i zagadki matematyczne. Największą atrakcją było rozwiązywanie zadań na platformach internetowych oraz kodowanie. Przeróżne aktywności miały pokazać uczniom, że matematyka jest wszędzie wokół nas, jest przyjemna i daje radość.

GG

Kolejna kartka z matematycznego kalendarza- Dzień Statystyki Polskiej

9 marca obchodzony jest Dzień Statystyki Polskiej, który upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny. Data ma przypominać o przeprowadzonej w 1789 r. sesji Sejmu Czteroletniego, podczas której podjęto decyzję o przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”. Obecnie zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych z większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Dane mogą być udostępniane tylko w formie opracowanej, która uniemożliwia identyfikację pojedynczych osób.

To właśnie tego dnia uczniowie klas IV – VIII przeistoczyli się w ankieterów i mieli okazję nie tylko poczuć się jak prawdziwy znawcy statystyki, ale również poznać bliżej swoich kolegów i koleżanki.  Zadawali sobie nawzajem pytania dotyczące m.in. czasu, który poświęcają na odrabianie lekcji, ilości godzin spędzonych przy komputerze czy noszenia drugiego śniadania do szkoły. Pracując w grupach uczniowie przedstawili dane w tabelach i na wykresach, a następnie opracowali wnioski. Okazały się one szczególnie ciekawe dla samych ankietowanych, którzy na własnym przykładzie przekonali się ile czasu potrafią spędzać przed ekranami telefonów czy komputerów każdego dnia, a jak niewiele czasu poświęcają na naukę. Z opracowanych przez nich wykresów jasno wynika, że to uczniowie młodszych klas pamiętają o zabraniu ze sobą do szkoły kanapki, o czym często zapominają ich starsi koledzy. Wyniki pozwoliły uświadomić sobie niektóre problemy, a sam Dzień Statystki po raz kolejny udowodnił, jak ważna w naszym życiu jest matematyka.

G.P  E.P