Informacja dyrektora szkoły dla rodziców i uczniów.

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w dniach 12.03 – 25.03. 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dla uczniów dni wolnych od zajęć.

 1. W tym czasie uczniowie powinni wykonywać zadania określone przez nauczycieli:
  a).  bezpośrednio zadanych uczniom w dniu 11.03.2020 r.( środa),
  b).  przekazanych w korespondencji dziennika elektronicznego uczniom i rodzicom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów edukacyjnych.

W związku z tym:

 • zobowiązuję uczniów  do odebrania zadań i materiałów do samodzielnej pracy umieszczonych w korespondencji dziennika elektronicznego a rodziców o kontrolę ich wykonania.
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt ucznia z nauczycielem przedmiotu przez moduł korespondencja w godzinach zgodnie z planem lekcji.
 • rodziców bardzo proszę o systematyczny wgląd do dziennika elektronicznego, odbieranie korespondencji od nauczycieli i wychowawców.

Ważne!

Korespondencję należy odbierać przez zalogowanie się przez stronę internetową dziennika Librus w przeglądarce lub opłaconej aplikacji mobilnej.
Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele na bieżąco będą monitorować czy wszyscy zalogowali się i odebrali wiadomość.

 1. Uczniowie mogą korzystać z portali:
  a). epodreczniki.pl ( wybrać kształcenie ogólne, szkoła podstawowa, przedmiot edukacyjny)
  b). scholaris.pl

w których znajdą materiały wspomagające naukę, powtórzenie i utrwalenie materiału, ćwiczenia interaktywne. Tym samym uczniowie mają również możliwość samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.

 1. We wtorek ( 17.03.2020r. oraz 24.03.2020r.) wszyscy wychowawcy będą kontaktować się modułem korespondencji z rodzicami w sprawach uczniów.
 1. Od 16.03 – 25.03. 2020r. szkoła będzie zamknięta.

Kontakt z sekretariatem szkoły w godz. 7.00 – 13.00:

telefoniczny 74 8 175 123 lub

e-mail: szszlotystok@wp.pl.

 1. Wszystkie wiadomości umieszczane będą na bieżąco w:

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Waszych rodzin proszę o dopilnowanie aby przez okres zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dzieci przebywały w domu.
Proszę dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych.
Stosujcie się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Nie narażajcie zdrowia niewłaściwym zachowaniem.

  Dyrektor szkoły

Agata Pawłowska-Król