Innowacja Pedagogiczna „Europejski Dzień Języków”

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych nie jest już sprawą nową. Jednak w sytuacji współczesnej szkoły ma szczególne znaczenie. Zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w systemie edukacji stawiają jednoznacznie na oryginalne i nowatorskie formy i metody pracy… więcej: TUTAJ