List kuratora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą…Continue reading List kuratora

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r. przywitał uczniów naszej szkoły w nietypowy sposób. Nie było wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przez całą społeczność szkolną. Uczniowie klas II- VIII mieli spotkania w klasach ze swoimi wychowawcami, a pierwszoklasistów przywitaliśmy…Continue reading Rozpoczęcie roku szkolnego