List kuratora

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, proszę o upowszechnienie Listu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców we wspólnocie szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz rozesłanie pocztą…Continue reading List kuratora