Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?”

Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?” pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ograniczeniem wytwarzanych odpadów oraz wykorzystaniem niepotrzebnych opakowań , kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów badawczych oraz dokonywania samooceny.

Wprowadzona innowacja ułatwi także opanowanie słownictwa z języka angielskiego z biologii- w zakresie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

  Na zajęciach uczniowie klas czwartych budowali układ pokarmowy orz model działających płuc.

Zofia Ruszkowska