Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?”

Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?” pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z ograniczeniem wytwarzanych odpadów oraz wykorzystaniem niepotrzebnych opakowań , kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów badawczych oraz dokonywania samooceny.

Wprowadzona innowacja ułatwi także opanowanie słownictwa z języka angielskiego z biologii- w zakresie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.

  Na zajęciach uczniowie klas czwartych budowali układ pokarmowy orz model działających płuc.

Zofia Ruszkowska

Program polityki zdrowotnej

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Dzień dobry, nasza szkoła przystąpiła do programu w zakresie kluczowej kwestii jaką jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Uruchomiony został specjalny numer telefonu na który będą mogli dzwonić pracownicy szkoły, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci a także młodzież szukająca pomocy.

Ważnym aspektem programu jest zapewnienie koordynacji działań pomocowych między szkołą a instytucjami medycznymi oraz skrócenie czasu na zapewnienie działań wspierających.

Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.

pedagog szkolny