Gratulacje!!!!!

Z wielką radością informujemy, że Kamil Bulanda uczeń klasy 8b, uzyskał tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu zDolny Ślązak z chemii. Ogromne podziękowanie składamy Zofii Ruszkowskiej nauczycielowi chemii za przygotowanie ucznia do konkursu.

Kamilowi, nauczycielowi oraz rodzicom ucznia serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i grono pedagogiczne.