Erasmus Plus

Podczas wizyty w naszym kraju grupa ze Słowacji zwiedziła między innymi Średniowieczny Park Techniki oraz Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Park to jedyna w Europie tak wiernie oddana replika średniowiecznej osady górniczej, w której oprócz budynków można obejrzeć średniowieczne urządzenia zbudowane w skali 1:1. Urządzenia zostały wykonane na podstawie rycin Georgiusa Agricoli.

W fascynującą podróż do wnętrza kopalni zabrała nas Pani Marta Szumska.  W trakcie zwiedzania przekazała nam wiele cennych informacji na temat technik wydobywczych stosowanych w przeszłości oraz życia górników. Byliśmy pod wrażeniem trudu i determinacji górników, którzy wydobywali cenny materiał spod ziemi.

 Dziękujemy Pani Marcie za zorganizowanie tak ekscytującego dnia, a Rodzicom zaangażowanych uczniów za pyszny poczęstunek w restauracji „ Kruszarnia”, który był zwieńczenie naszej wycieczki.

 Szkoda, że ten wspaniały czas tak szybko minął

Z Ruszkowska, A Chołoniewska