Erasmus Plus Polska-Słowacja

Erasmus Plus: w ramach projektu finansowanego ze słowackiego programu Erasmus Plus w terminie 19.11- 25.11.2023r. gościmy dziesięcioro uczniów i troje opiekunów ze szkoły podstawowej w Senohradzie (Słowacja). Plan wizyty obejmuje zajęcia lekcyjne, warsztaty, wycieczki i wyjścia tematycznie związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem technologii informacyjnych i tworzenia więzi międzynarodowej i międzykulturowej.
Projekt ten jest finansowany z funduszy europejskich, mimo to rodzice naszych uczniów zgodzili się przyjąć dzieci słowackie do swoich domów i gościć je przez tydzień, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni:)