Wiosenny Dzień Nauki w kl. I – III.

Tradycyjnie już 21 marca w klasach I – III odbył się Wiosenny Dzień Nauki zorganizowany przez wychowawców klas. Podczas tego dnia nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej włączyli uczniów w różnorodne działania podczas, których uczniowie doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, zgłębiali łamigłówki matematyczne, układali tangramy, trimino, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności polonistyczno – przyrodnicze w rozwiązywaniu zagadek wiosennych, układaniu przysłów o wiośnie, rozpoznawaniu części mowy. Uczestniczyli w projekcjach filmów, prezentacjach o tematyce wiosennej. Uczniowie brali także udział w zabawach z kodowaniem z matą, kolorowymi kubeczkami oraz w
kodowaniu do rytmu muzyki. Wśród wachlarza gier i zabaw znalazły się również eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Podczas tego dnia nie zabrakło zajęć plastyczno – technicznych. Uczniowie wykonali portrety wiosny i wiosenne ozdoby. Ten wyjątkowy dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze. Sprawił ogromną frajdę nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom. Były to zajęcia niezwykle kreatywne i pomysłowe.

Nauczyciele kl. I – III