Matematyka w zawodach naszych rodziców

Dnia 26.01.2022 r. odbył się apel podsumowujący projekt „Matematyka w zawodach naszych rodziców”. Na początku omówiono poszczególne warsztaty dla uczniów  zatytułowane: „Drewniana matematyka”, „Remontowa matematyka”, „Smaczna matematyka”, „Kredytowa matematyka”, oraz „Pachnąca matematyka”. Po omówieniu przebiegu poszczególnych spotkań nastąpiło przedstawienie nagrodzonych prac, biorących udział w konkursie na prezentację multimedialną oraz wręczenie nagród i upominków dla wyróżnionych uczniów. Apel zakończono wspólną fotografią z zaproszonymi gośćmi.

Projekt “Matematyka w zawodach naszych rodziców” dofinansowała Fundacja mBanku.

ep