Szczepienia – wrzesień

Szczepienia, jakie będą prowadzone  w dniu 14 września 2021 r. w Złotym Stoku: info

Urząd Miejski w Złotym Stoku

Koordynator ds. transportu na szczepienia

Zbigniew Gaweł

Tel.: 74/8164154, 74/8164164