Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku w roku szkolnym 2020/2021

OŚWIADCZENIE RODZICA

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku w  roku szkolnym 2020/2021 – dzieci zamieszkałe z rejonu

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku w  roku szkolnym 2020/2021 – dzieci zamieszkałe poza rejonem Gminy Złoty Stok