DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej- bardzo ważne święto dla całej społeczności szkolnej. W zeszłym roku, tego dnia mogliśmy się spotkać jedynie wirtualnie, ale w tym roku powróciliśmy do tradycji i znów wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystym apelu.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej została przygotowana przez uczniów klas siódmych pod bacznym okiem wychowawczyń, Anny Chwałek i Dagmary Niemiec. Dekoracjami zajęła się Gabriela Pluciak, oprawą muzyczną natomiast Wojciech Król. Uczniowie odegrali scenki będące parafrazą utworów Adama Mickiewicza, a swą grą aktorską rozbawili i zachwycili widownię. W uroczystości udział wzięli wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których byli: burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska oraz przewodniczący Rady Rodziców Rafał Becela.

Po miesiącach zamknięcia i nauki zdalnej to pierwsza tak duża uroczystość. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia…

ŚWIATOWY DZIEŃ CHLEBA W KLASIE TRZECIEJ

W czwartek w klasie  trzeciej obchodziliśmy Światowy Dzień Chleba. Poznaliśmy przysłowia, mówiliśmy o szacunku do chleba i pracy. To „chlebowe święto” stanowiło wyjątkową okazję, by zastanowić się nad swoją dietą, uważniej wybierać produkty spożywcze, zatroszczyć się o swoje zdrowie poprzez zdrowy styl życia. W oparciu o prezentację multimedialną pt. „Od ziarenka do bochenka” uczniowie zapoznali się z etapami powstawania chleba i jego znaczeniem w życiu człowieka, Analizując proces wypieku chleba poznali  jego składniki oraz różne rodzaje pieczywa. Zwieńczeniem tego dnia były warsztaty plastyczne.

M.M.

Sztafetowe Biegi Przełajowe

Nareszcie! Po długiej, pandemicznej przerwie odbyły się w naszym powiecie zawody międzyszkolne – finał powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Organizacji zawodów podjęła się szkoła z Kamieńca Ząbkowickiego. Trasa biegu prowadziła wokół stawu w przepięknym Przypałacowym Parku. Wyniki:
Igrzyska Dzieci (rocznik 2009 i młodsi):
Dziewczęta
1. ZSP 1 Kamieniec Ząbkowicki, 2. SP Złoty Stok, 3. SP 2 Ząbkowice Śląskie, 4. SP 3 Ząbkowice Śląskie
Chłopcy:
1. ZSP1 Kamieniec Ząbkowicki, 2. SP 3 Ząbkowice Śląskie, 3. SP 2 Ząbkowice Śląskie, 4. SP Złoty Stok.
Igrzyska Młodzieży (rocznik 2007 – 2008):
Dziewczęta:
1. SP 3 Ząbkowice Śląskie, 2. SP Złoty Stok, 3. ZSP 1 Kamieniec Ząbkowicki, 4. SP 1 Ząbkowice Śląskie
Chłopcy:
1. SP 3 Ząbkowice Śląskie, 2. ZSP 1 Kamieniec Ząbkowicki, 3. SP Złoty Stok, 4. SP 1 Ząbkowice Śląskie, 5. SP Stolec

WARSZTATY PRZYRODNICZE W STRACHOCINIE

7 października uczniowie klas I b wybrali się na zajęcia przyrodnicze  do Nadleśnictwa Lądek Zdrój i wzięli udział w nietypowej lekcji, poza murami szkoły. Podczas spotkania z pracownikami służby leśnej w izbie edukacji przyrodniczo-leśnej obejrzeli ciekawą wystawę dydaktyczną o tematyce przyrodniczo – leśnej. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wypreparowane zwierzęta tworzące stałą ekspozycję wystawy: dzik, lis, zając czy borsuk. Mieli też okazję sprawdzić się w rozpoznawaniu odgłosów różnych zwierząt. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli obszerną prezentację na temat korzyści płynących z istnienia lasu, jego warstwowej budowy, różnych gatunków drzew i krzewów oraz  zwierząt w nim żyjących. Uczniowie zobaczyli poroża znanych  zwierząt  oraz inne interesujące eksponaty. Otrzymali też pięknie wydane książki przyrodnicze o lesie. Na koniec dzieci obejrzały bajkę pt. „Wycieczka do lasu”. Zajęcia zakończyliśmy wspólnym pieczeniem kiełbasek i zabawami na placu zabaw.  Również uczniowie zostali obdarowani pięknymi jabłkami. Myślę, że cel wycieczki został osiągnięty i zostanie na długo w „głowach” młodych ludzi.

Serdecznie dziękujemy  za możliwość uczestnictwa  w tej wyjątkowej lekcji przyrody, która nie tylko utrwaliła, ale znacznie poszerzyła wiedzę uczniów na temat lasu. To był ciekawie spędzony czas.

J.Kupczak

Empatyczna Klasa

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku razem z wychowawcami: Edytą Przedwojewską, Mariolą Charęzą i Alicją Skowron- Serwin przystąpili do II edycji Ogólnopolskiego Projektu „ Emp@tyczna Klasa”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.

Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.