Edukacja przyrodnicza

W edukacji przyrodniczej ogromne znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych lub elementów budujących organizmy.

Głównym założeniem projektu było skonstruowanie przez uczniów klasy piątej prostych modeli, które obrazują budowę komórki zwierzęcej.

Efekt pracy to przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a pełnionymi funkcjami różnych organelli wewnątrzkomórkowych.

Zofia Ruszkowska

V ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W KATOWICACH

Naukowcy z dziewięciu wyższych uczelni województwa śląskiego, znakomici goście z  Polski i z zagranicy spotkali się 10 października  z miłośnikami nauki  na obu brzegach Rawy, aby demonstrować i dyskutować  o wyzwaniach współczesnej nauki, a przede wszystkim o tym, jak może ona naprawić nam świat.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złoty Stoku, wraz z opiekunami Panią Gabrielą Pluciak oraz Panią Zofią Ruszkowską, mieli przyjemność uczestniczyć w  5 Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach.

Dla każdego znalazło się coś, co trafiło w jego zainteresowania, ponieważ Festiwal oferował szeroką różnorodność nauk. Dla uczestników przygotowane były różne atrakcje i aktywności: sześć obszarów wiedzy (nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk humanistyczno- społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki). Podczas trwania Festiwalu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnych warsztatach, obserwowali oraz samodzielnie przeprowadzali doświadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się scena wody, gdzie nasi uczniowie zostali laborantami i przeprowadzili analizę czystości wody z Rawy.

Śląski Festiwal Nauki dał możliwość uczestnictwa w niezwykle ciekawych wykładach i spotkaniach z interesującymi ludźmi ze świata nauki. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim popularyzację nauki poprzez przedstawienie jej od najbardziej atrakcyjnej strony.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia, pogłębić swoją wiedzę, poczuć naukową atmosferę, obserwować prace studentów i naukowców.

Łaciński przymiotnik festus oznacza „ żywy, radosny, wesoły”- i tak też odebraliśmy Śląski Festiwal Nauki. Przekonaliśmy się, że nauka nie musi być wcale nudna, a wręcz przeciwnie- może dawać wiele satysfakcji i radości.

Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Złotego Stoku Grażynie Orczyk oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Złotym Stoku za finansowe wsparcie naszego uczestnictwa w Śląskim Festiwalu Nauki..

Zofia Ruszkowska

Empatyczna Klasa

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku razem z wychowawcami: Edytą Przedwojewską, Mariolą Charęzą i Alicją Skowron- Serwin przystąpili do II edycji Ogólnopolskiego Projektu „ Emp@tyczna Klasa”.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.

Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W KLASACH 3

1 października 2021 r. uczniowie klas 3 przyłączyli się do obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia. Święto to ma na celu uświadomić innym iż znajomość tabliczki jest niezbędna w życiu codziennym oraz zachęcić młodszych uczniów do przypomnienia, utrwalenia sobie tych działań. Dzieci, które w trakcie wakacji zdążyły zapomnieć tabliczkę mnożenia, miały okazję nadrobić te zaległości. Gry planszowe, zabawy, ćwiczenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, a wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki.

Wychowawcy GG, MM

Europejski Dzień Języków

Od wielu lat w naszej szkole świętujemy Europejski Dzień Języków. Nie inaczej było i w tym roku. Do obchodów uczniowie klas IV- VIII przygotowywali się od kilku dni. Ich zadaniem było zaprezentowanie scenek, komiksów lub filmików na zadany przez nauczyciela temat. Prace uczniów dotyczyły rozmów w różnych miejscach użyteczności publicznej, a ich celem było powtórzenie i utrwalenie struktur oraz  gramatyczno- językowych.

Efekty tych działań były niezwykle zabawne, gdyż uczniowie chętnie wykonują „artystyczne” zadania, lubią się przebierać i odgrywać różne role. Niektórzy świetnie odnaleźli się w roli aktorów, a filmy z ich udziałem zostały nagrodzone gromkimi brawami.