Wycieczka Szlakiem Marianny Orańskiej

23 września uczniowie klasy II b udali się do Punktu Informacji Turystycznej i wraz panią przewodnik odwiedzili zrewitalizowany kościół ewangelicki w Złotym Stoku. Obejrzeli odnowione wnętrze kościoła, wysłuchali jego historii oraz obejrzeli zdjęcia. Super atrakcją dla dzieci było wejście na wieżę widokową, z której rozciągają się przepiękne widoki Złotego Stoku i okolic. Następnie uczniowie udali się na przejażdżkę meleksem ulicami miasta. Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej, zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

J. Kupczak

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

23 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas IV – VIII. Każda klasa wytypowała po trzech kandydatów. Razem startowało 24 uczniów. Wydano 147 kart do głosowania. Komisja w składzie: Konrad Fleszar, Dominika Markowska, Aleksandra Radlak, Weronika Majka, Milena Gajek i opiekun samorządu Katarzyna Popera po przeliczeniu głosów wytypowała 12 uczniów (z największą ilością głosów), którzy weszli do ścisłej Rady Samorządu Uczniowskiego. Na najbliższym zebraniu ukonstytuuje się nowa rada RSU.

Opiekunowie RSU

Spotkanie z Policjantem – ,,Bezpieczna droga do szkoły’’.

9 września 2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z przedstawicielami Policji. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klasy pierwszej poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze przypominali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Podkreślił ich ważną rolę. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

Pedagog szkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września o godzinie 9 w sali gimnastycznej wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.
Dyrektor Ewa Radziszewska serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie klasy 1a, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.
Burmistrz miasta Grażyna Orczyk, sekretarz gminy Mirosława Słowiak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska życzyły wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości, uczniom zaś jak najlepszych wyników w nauce.
Pani burmistrz wręczyła akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego pani Magdalenie Marmurze, która w sierpniu pomyślnie zdała egzamin i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy wytrwałości, zdrowia, cierpliwości oraz pozytywnego patrzenia w przyszłość. Dzięki takiemu podejściu jesteście w stanie wiele osiągnąć.
Uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Pamiętajcie, aby nigdy nie wątpić w swoje możliwości, realizujcie pomysły i marzenia, osiągajcie wyznaczone cele i pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na życzliwych ludzi, którzy chcą Was wspierać.

M.K.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego odbędzie się 1 września 2022 w hali sportowej – godzina: 9.00.

Plan dowożenia uczniów:

Błotnica – 8.30

Płonica – 8.45

Laski – 8.30

Chwalisław – 8.30

Mąkolno – 8.40

Odjazd ze szkoły – 10.30

Uczniowie dojeżdżający, z uwagi na prowadzone prace remontowe w szkole,  wchodzą do szkoły przez wejście od strony hotelu (wchodzą bezpośrednio na halę).

Uczniowie ze Złotego Stoku wchodzą do szkoły wejściem od strony boisk sportowych.

Wejście główne jest czasowo zamknięte.

Parking od strony hotelu jest niedostępny dla rodziców. Dla rodziców dostępny jest tylko parking przy boiskach sportowych.