Dni wolne

Drodzy Rodzice ,
przypominam, że dni 30 października oraz 31 października decyzją Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców są dniami wolnymi od zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Z poważaniem, Ewa Radziszewska
dyrektor szkoły