„OMNIBUSEK” 2023

W kwietniu odbył się XVIII Szkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „OMNIBUSEK” dla klas III. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i odpowiedzieć na pytania. Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia ze zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem zakresu wymagań wykraczających poza podstawę programową nauczania klas I-III szkół podstawowych. Nad prawidłowością konkursu czuwało jury.

I miejsce, i tytuł OMNIBUSKA 2023 r. zdobył STANISŁAW MORELOWSKI uczeń kl. III a. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora, a laureat nagrodę główną ufundowaną przez Radę Rodziców.

Zwycięzcy i uczestnikom serdecznie gratuluję!

Organizator Gabriela Grzelak