Kolejna kartka z matematycznego kalendarza- Dzień Statystyki Polskiej

9 marca obchodzony jest Dzień Statystyki Polskiej, który upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny. Data ma przypominać o przeprowadzonej w 1789 r. sesji Sejmu Czteroletniego, podczas której podjęto decyzję o przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”. Obecnie zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych z większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Dane mogą być udostępniane tylko w formie opracowanej, która uniemożliwia identyfikację pojedynczych osób.

To właśnie tego dnia uczniowie klas IV – VIII przeistoczyli się w ankieterów i mieli okazję nie tylko poczuć się jak prawdziwy znawcy statystyki, ale również poznać bliżej swoich kolegów i koleżanki.  Zadawali sobie nawzajem pytania dotyczące m.in. czasu, który poświęcają na odrabianie lekcji, ilości godzin spędzonych przy komputerze czy noszenia drugiego śniadania do szkoły. Pracując w grupach uczniowie przedstawili dane w tabelach i na wykresach, a następnie opracowali wnioski. Okazały się one szczególnie ciekawe dla samych ankietowanych, którzy na własnym przykładzie przekonali się ile czasu potrafią spędzać przed ekranami telefonów czy komputerów każdego dnia, a jak niewiele czasu poświęcają na naukę. Z opracowanych przez nich wykresów jasno wynika, że to uczniowie młodszych klas pamiętają o zabraniu ze sobą do szkoły kanapki, o czym często zapominają ich starsi koledzy. Wyniki pozwoliły uświadomić sobie niektóre problemy, a sam Dzień Statystki po raz kolejny udowodnił, jak ważna w naszym życiu jest matematyka.

G.P  E.P