Spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa.

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych, 10 stycznia  odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne z funkcjonariuszem policji młodszym aspirantem Pawłem Piątkiewiczem. Spotkania zostały podzielone na dwa bloki tematyczne:  dla klas młodszych i starszych.

Podczas prelekcji w klasach młodszych policjant  przypomniał   o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Szczególnie skupił się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniał zasady postępowania wobec nieznajomej osoby: „ Nie rozmawiaj…”, „Nie ufaj…”, „Nie wpuszczaj do domu…”, ale również uświadomił dzieciom  do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Ważnym elementem spotkania była rozmowa o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klasy VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna osób nieletnich, policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

pedagog szkolny