Zajęcia uzupełniające na basenie

W ramach realizacji projektu edukacyjnego pt.:  Edukacja Przyszłości w Złotym Stoku numer RPDS.10.02.01-02-0132/21,  30 uczniów naszej szkoły w dniach od 29.09 – 17.11.2022 r. korzystało z zajęć na basenie Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich. Zajęcia  prowadzone były przez instruktorów raz w tygodniu przez 1,5 godziny w trzech grupach.  Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali ćwiczenia nie tylko mające na celu nabycie lub doskonalenie umiejętności pływania. Ważnym elementem zajęć było doskonalenie koordynacji ruchowej, poprawa funkcji krążeniowo- oddechowych, wzmocnienie mięśni oddechowych, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, hartowanie organizmu. Dzieci świetnie się bawiły i zrobiły duże postępy w umiejętnościach pływackich.

W okresie wiosennym zaplanowana jest druga tura wyjazdów, na które już dzisiaj zapraszamy chętne dzieci.

Instruktorom i personelowi Słonecznego Parku Wodnego  w Ząbkowicach Śląskich bardzo dziękujemy za organizację zajęć.

Teresa Kościółek, Agata Pawłowska-Król – koordynator projektu.