Zasady ruchu drogowego

Czy znacie zasady ruchu drogowego w Polsce? Pewnie tak. A w Wielkiej Brytanii? Z tym to już może być różnie.
Obejrzycie więc krótki filmik nagrany przez uczennice klasy ósmej, nakręcony w ramach realizacji projektu edukacyjnego.
Przy realizacji projektów korzystamy ze sprzętu zakupionego w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

D. Niemiec