Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

23 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brali udział uczniowie klas IV – VIII. Każda klasa wytypowała po trzech kandydatów. Razem startowało 24 uczniów. Wydano 147 kart do głosowania. Komisja w składzie: Konrad Fleszar, Dominika Markowska, Aleksandra Radlak, Weronika Majka, Milena Gajek i opiekun samorządu Katarzyna Popera po przeliczeniu głosów wytypowała 12 uczniów (z największą ilością głosów), którzy weszli do ścisłej Rady Samorządu Uczniowskiego. Na najbliższym zebraniu ukonstytuuje się nowa rada RSU.

Opiekunowie RSU