Spotkanie z Policjantem – ,,Bezpieczna droga do szkoły’’.

9 września 2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z przedstawicielami Policji. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klasy pierwszej poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze przypominali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Podkreślił ich ważną rolę. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.

Pedagog szkolny