XVIII Szkolny Festiwal Nauki

25.04.2022r. odbyła się XVIII edycja Szkolnego Festiwalu Nauki , w którym uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII . Głównym celem Szkolnego Festiwalu Nauki jest popularyzowanie wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych, rozbudzenie i rozwijanie wśród dzieci pasji poznawania świata i odkrywania reguł nim rządzących poprzez doświadczenia, eksperyment, pokazy, prowadzenie bezpośrednich obserwacji, połączenie nauki z ciekawą zabawą. W trakcie festiwalu  obyło się wiele zajęć o różnorodnej tematyce.

Na zajęciach „W matematycznym labiryncie” uczniowie układali labirynt z puzzli, aby odszukać drogę do wyjścia. Następnie odbyła się licytacja figur, rywalizacja była ogromna. Na zakończenie odbyła się sztafeta zadaniowa. Polecenia zadań zapisane były w kodach QR. Za pomocą aplikacji uczniowie odczytywali treść polecenia, następnie obliczali i udzielali odpowiedzi.

W trakcje zajęć” Świat wielościanów” uczniowie przypomnieli sobie i utrwalili wiadomości o figurach przestrzennych omawianych na lekcjach matematyki: graniastosłupach i ostrosłupach, ale także o bryłach platońskich i archimedesowych. Budowali modele i składali siatki wielościanów.

Podczas zajęć „Moja Ziemia – mój dom” uczniowie zapoznali się z tematyką odnawialnych źródeł energii i efektywnością energetyczną oraz zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego, następnie dowolną techniką wykonali plakaty. Wystawa prac uczniów odbyła się  na szkolnym korytarzu.

W czasie zajęć „Rozmaitości naukowych” uczniowie rozwiązywali szlamry dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów tworząc grafikę wg wzoru, układali domino wykonując dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych oraz budowali  bryły z trzech pasków papieru.

W sali chemicznej odbyły się zajęcia ” Magiczna chemia” w czasie, których uczniowie wcielili się w rolę młodych chemików. Podczas pracy okazało się, że nie tylko substancje drogie i o bardzo skomplikowanych wzorach mogą być wykorzystane. Wiele produktów znajdujących się w naszych domach może wchodzić w reakcje z innymi, a efekty tych reakcji są zaskakujące. Okazało się, że na podstawie wiedzy chemicznej można wyjaśnić zjawiska zdumiewające zwykłego człowieka, na pozór wydające się magicznymi sztuczkami.

Podczas zajęć ” Programowanie blokowe w scratchu” uczniowie poznali sposób zapisu algorytmów za pomocą listy kroków i schematu blokowego.

Podsumowaniem festiwalu były występy uczniów na scenie. Jako pierwszy został przedstawiony projekt „Wiatrakowy zawrót głowy”, którego głównym celem było pokazanie na modelach sposobów napędzania wiatraków. Drugi projekt to przedstawienie „Aria dla fizyki” , który łączył fizykę ze sztuką piękną.