List Ministra Zdrowia

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów,  przypominający, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia: CZYTAJ