Informacja dyrektora szkoły

1) 7.01.2022 – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022,

2) od 10.01.2022 – zajęcia edukacyjne odbywają się stacjonarnie w szkole.
Godziny dowozów uczniów bez zmian.

Dyrektor szkoły