„Świat stawonogów”

Typ stawonogi to najbardziej liczna jednostka systematyczna w królestwie zwierząt. Organizmy te cechują się ogromną zmiennością przystosowawczą, tworzą rozmaite sieci powiązań wśród biocenozy, niejednokrotnie równolegle kształtując i modyfikując biotop. Ta grupa zwierząt interesuje uczniów ze względu na różnorodność budowy organizmów do niej należących, ich niezwykłe przystosowania, a także znaczenie dla świata przyrody.

Uczniowie klasy szóstej w celu dokładniejszego poznania budowy stawonogów stworzyli niezwykle ciekawe okazy. Trójwymiarowe modele anatomiczne ukazują charakterystyczne cechy budowy stawonogów.

Zofia Ruszkowska