eTwinnig w szkole

Po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest międzynarodowy projekt językowy w ramach programu eTwinning. Tytuł projektu to „Christmas Wishes in the Air”. Uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w działaniach, przygotowują kartki z życzeniami świątecznymi, które tradycyjną pocztą wyruszą w świat. Już wkrótce nasi uczniowie będą mieć możliwość korespondowania z kolegami i koleżankami z zagranicy za pośrednictwem dedykowanej programowi i całkowicie bezpiecznej platformy Twinspace. Realizacji projektu w naszej szkole podjęły się Ewa Radziszewska i Aleksandra Chołniewska