Wycieczka do kina

Nadszedł dzień na który czekaliśmy cały rok. 28 października  klasy 1 a, 3a i 3b wybrały się do kina na film pt : „Jak rozmawiać z psem”? Radość była ogromna, kiedy zasiedliśmy w wygodnych fotelach. Film dostarczył nam wielu wrażeń i emocji. Po zakończonym seansie udaliśmy się do autobusu, który zawiózł wszystkich do drugiego punktu wyjazdu, restauracji Mc Donald’s. Towarzyszyły jej: radość, dobry humor i wrażenia po obejrzanym filmie. Wszyscy wrócili pełni uśmiechu z nadzieją, że już niedługo powtórzymy wycieczkę.

J.K, M.M, G.G

Edukacja przyrodnicza

W edukacji przyrodniczej ogromne znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych lub elementów budujących organizmy.

Głównym założeniem projektu było skonstruowanie przez uczniów klasy piątej prostych modeli, które obrazują budowę komórki zwierzęcej.

Efekt pracy to przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a pełnionymi funkcjami różnych organelli wewnątrzkomórkowych.

Zofia Ruszkowska