Badamy fizyczne i chemiczne właściwości kości

W  nauczaniu  przedmiotów  przyrodniczych,  na  wszystkich  etapach  kształcenia,  za jedną z podstawowych  form aktywizacji uczniów uważa się doświadczenia. Wynika to z faktu, iż w czasach największego rozwoju kierunków przyrodniczych opierały się one głównie na empirycznym procesie poznania.

Uczniowie klas siódmych przeprowadzili doświadczenia (wykonali prezentacje multimedialne, filmiki) polegające na badaniu właściwości fizyko-chemicznych kości. Na podstawie wyników uczniowie wyciągnęli wnioski dotyczące znaczenia w budowie kości soli mineralnych oraz białek. Wyjaśnili, jaki wpływ na zdrowie i wytrzymałość kości ma codzienna dieta.

Zofia Ruszkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *