16 października – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Z tej okazji piątkowe zajęcia wychowania fizycznego zostały przeznaczone na przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, oraz na praktyczne ćwiczenia z fantomami jak i z partnerami z klasy.

Musimy pamiętać, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety resuscytacja podejmowana jest jedynie w 1 na 5 przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia stanowi główną przyczynę zgonów na całym świecie. Każdego roku występuje u ok. 400 tys. Europejczyków, z czego w ok. 350 tys. przypadków zdarza się to poza szpitalem: na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń fizycznych lub w domu.

Pamiętajmy więc, nasze ręce mogą uratować komuś życie, dlatego każda okazja na ćwiczenia i naukę RKO jest bardzo ważna!

wk, ss