Europejski Dzień Języków

Od wielu lat w naszej szkole świętujemy Europejski Dzień Języków. Nie inaczej było i w tym roku. Do obchodów uczniowie klas IV- VIII przygotowywali się od kilku dni. Ich zadaniem było zaprezentowanie scenek, komiksów lub filmików na zadany przez nauczyciela temat. Prace uczniów dotyczyły rozmów w różnych miejscach użyteczności publicznej, a ich celem było powtórzenie i utrwalenie struktur oraz  gramatyczno- językowych.

Efekty tych działań były niezwykle zabawne, gdyż uczniowie chętnie wykonują „artystyczne” zadania, lubią się przebierać i odgrywać różne role. Niektórzy świetnie odnaleźli się w roli aktorów, a filmy z ich udziałem zostały nagrodzone gromkimi brawami.