Początek Roku Szkolnego 2021/2022

1 września punktualnie o godzinie 9 na placu przed budynkiem szkoły wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Agata Pawłowska – Król serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Szczególnie ciepło przyjęci zostali uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.

Pani dyrektor przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Zwróciła szczególną uwagę na obostrzenia sanitarne i poprosiła o ich przestrzeganie.

Burmistrz miasta Grażyna Orczyk w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Ruszkowskiej życzyła wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości, uczniom zaś jak najlepszych wyników w nauce. W swoim przemówieniu wspomniała również o przypadającej dzisiaj 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, nawiązywaniu prawdziwych przyjaźni. Pamiętajcie, aby nigdy nie wątpić w swoje możliwości. Realizujcie swoje pomysły, marzenia, osiągajcie wyznaczone cele i pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na życzliwych ludzi, którzy chcą Was wspierać.