Powrót do nauczania stacjonarnego

Wszyscy uczniowie klas I – VIII wracają do nauczania stacjonarnego z dniem 31.05.2021r.

  1. Uczniowie klasy Ia,Ib, IIIa, IIIb, VIIIa, VIIIb wchodzą do szkoły głównym wejściem, kl. II a, IIb i VIIa, VIIc bocznym od parkingu szkolnego przy Sportkompleksie, klasy IVa, Va, VIa, VIb, VIIb, bocznym od placu głównego (byłe gimnazjum).

Przyznane pomieszczenia kl. IV – VIII

klasa   IV a  – sala 36 –  parter

klasa    V a  – sala 50 –  II piętro

klasa   VI a  – sala 34 –  parter

klasa   VI b  – sala 53 –  II piętro

klasa  VII a  – sala 29 –  II piętro

klasa  VII b  – sala 45 –  I piętro

klasa  VII c  – sala 23 –  II piętro

klasa VIII a  – sala 41 –  II piętro

klasa VIII b  – sala 44 –  II piętro

  1. Dojazd dzieci do szkoły zgodnie z dojazdami z września 2020r.

Dzieci mieszkające w Złotym Stoku lub dowożone przez rodziców przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 7.45  klasy I – V oraz 7.55 klasy VI – VIII;

  1. Obiady w szkole będą wydawane dla uczniów dla klas I – VIII. Proszę zgłosić chęć jedzenia posiłków do OPS w Złotym Stoku lub posiłków abonamentowych bezpośrednio do Pana Rafała Beceli.
  2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
  3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci rodziców, którzy ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki przed lekcjami czy też bezpośrednio po nich( na zasadach obowiązujących od września 2020).
  4. Dzień 4.VI 2021(piątek) jest dniem wolny od nauki i zgodnie z organizacją roku szkolnego w tych dniach uczniowie klas I – VIII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor szkoły