Sukces Kamila!!!!!

Z wielką radością i dumą informujemy, że Kamil Bulanda uczeń klasy 8b, uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu zDolny Ślązak z matematyki. Laureat tego prestiżowego konkursu jest zwolniony z danej części egzaminu ósmoklasisty i otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Ogromne podziękowanie składamy Edycie Przedwojewskiej nauczycielowi matematyki za przygotowanie ucznia do konkursu.
Laureatowi i nauczycielowi serdecznie gratulujemy!
Kamilowi dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

Dyrekcja i grono pedagogiczne.