Zdrowie i kondycja dzieci w czasie pandemii

Wspólnie zastanówmy się jak najlepiej zadbać o zdrowie i kondycję dzieci w czasie pandemii!

Nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej uczniów w trakcie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze planowanie działań w tym obszarze, w tym propozycji do nowego dolnośląskiego programu aktywizującego SPORT – LUBIĘ TO. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/opiekunowie prawni i dzieci.

Link: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

Badania prowadzi Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk wraz z Fundacją V4SPORT we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.