Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku o godz. 9.00 rozpoczynamy się nowy rok szkolny. Do szkoły może przyjść uczeń tylko zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Do budynku szkoły wejście mają tylko uczniowie za wyjątkiem rodzica ucznia kl. I (pkt.5) lub z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

  1. W dzienniku elektronicznym oraz internetowej stronie szkoły (www.spzlotystok.pl) znajdują się:
  2. Uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym w trakcie wsiadania do autobusu i przejazdu obowiązują środki ochrony: muszą posiadać obowiązkowo założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.
  3. Uczniowie zamieszkali w Złotym Stoku przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach, kierują się do wskazanych wejść i bezpośrednio udają się do wyznaczonej klasy. Po wejściu należy zdezynfekować ręce. Nie należy grupować się na placu szkolnym.

 

klasa godzina sala
I a 8.45 gimnastyczna
I b 8.45 gimnastyczna
II a 8.50 1
II b 8.50 19
III a 8.50 2
III b 8.50 9
IV 8.45 36
V 8.45 50
VI a 8.45 45
VI b 8.45 53
VII a 8.50 29
VII b 8.45 32
VII c 8.50 24
VIII a 8.50 30
VIII b 8.50 23

 

  1. Uczniowie klasy I rozpoczynają rok szkolny w sali gimnastycznej. Po wejściu należy zdezynfekować ręce. Z uczniem może przyjść tylko jeden rodzic/ opiekun, którego obowiązują środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  2. Uczeń przynosi ze sobą zeszyt (notatnik) i długopis.
  3. Parking od strony Sportkompleksu jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla pracowników szkoły, autobusu szkolnego i dostawcy cateringu. Rodziców proszę nie wjeżdżać na jego teren.

 

Dyrektor szkoły