Zakończenie roku szkolnego.

W życiu szkoły każdy rok jest ważny i niepowtarzalny. Te przyniósł nam nowe wyzwania. W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z panującą na świecie pandemią COVID-19, która dosłownie z dnia na dzień, zmieniła edukację w naszej szkole.  W związku  ze stanem epidemii zakończenie roku szkolnego również było nietypowe.

W uroczystości w dniu 26 czerwca wzięli udział uczniowie i rodzice klasy VIII, stypendyści oraz burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk i przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska. Uczniom wręczono: wyróżnienia, nagrody książkowe,  statuetki  oraz  listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców. Burmistrz  Grażyna Orczyk wręczyła po raz pierwszy uczniom klas IV – VIII stypendia za uzyskane wyniki w nauce.

Pozostałe świadectwa promocyjne rodzice uczniów klas I – VII odebrali indywidualnie od wychowawców klas

Wszystkim uczniom gratuluję uzyskanych wyników i sukcesów, a całej społeczności szkolnej  życzę bezpiecznych wakacji  i dobrego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.

Dyrektor szkoły